038 4270470     info@bbk.nl

Presbyterian Church in Uganda 

Al lange tijd heeft de GKv contact met de Presbyterian Church in Uganda, en sinds 2014 is de PCU een zusterkerk van de GKv.

Deze kerk  is in de 70’er jaren gesticht door de Ugandese predikant  Kefa Sempangi. Hij was op dat moment voorganger van een grote pinksterkerk in Kampala. Tijdens het bewind van Idi Ami tijd leefde hij in ballingschap en kwam in Nederland in aanraking met het gereformeerde geloof.

In 1979 keerde hij terug naar Uganda waar hij met behulp van de Presbyterian Church of America de eerste PCU gemeenten startte. De PCA is vanaf die tijd ook heel actief en er zijn diverse zendelingen actief. Ook wordt een eigen theologische opleiding gestart in 1996 – Westminster Theological College/seminar.

De laatste jaren is er geïnvesteerd in een sterkere structuur op nationaal niveau en meer contact en samenwerking tussen de presbyteries. Hierbij hebben De Verre Naasten en Utrecht Mission een rol gespeeld.

De PCU heeft de Westminster Confessie als belijdenisgeschrift en erkent daarnaast de drie formulieren van eenheid.

De kerk kent 5 presbyteries en ongeveer 6000 leden.

 

Contactgegevens
Presbyterian Church in Uganda
PO box 21312
Kampala
Uganda
E-mail: pcusecretariat@gmail.com