038 4270470     info@bbk.nl

Nongo u Kristu u i Ser u sha Tar   (NKST)

De Nongo u Kristu u ken Sudan hen Tiv ‘kerk van Christus in de Sudan onder de Tiv’ is ontstaan door zendingswerk vanuit de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Later is dit werk overgenomen door de Christian Reformed Church (CRC) in de VS. De NKST werd in 1957 geïnstitueerd als zelfstandige kerk. In verschillende opzichten wordt nog nauw met de CRC samengewerkt.
De NKST bestaat uit zo’n 200 gemeenten en 2500 preekplaatsen en telt een 400.000 leden in Tivland. Het centrum van de kerk is gevestigd in Mkar, in de Benue provincie.
De kerk heeft de Nederlandse drie formulieren van eenheid als belijdenisgeschriften en gebruikt een gereformeerde kerkorde. In Mkar is een eigen theologische opleiding gevestigd. Bovendien participeert de NKST in het Theological College of Northern Nigeria bij Bukuru in de buurt van Jos.
Op hun  synode in 2012 is de naam van de kerk gewijzigd:  Nongo u Kristu u i Ser u sha Tar- Algemene Gereformeerde Christelijke Kerk.

De afkorting is dus nog steeds dezelfde: NKST

Contact
Gegevens 

Nongo u Kristu u i Ser u sha Tar  (NKST)

Adres:  p/o Secretariat Office
Postcode/plaats:  PA MKar P. O. Gboko Benue State
Telefoon:  +234 (44) 70473
Land:  Nigeria
Mailadres:  revazuana@gmail.com

Voorzitter:  Rev. dr. Jacob Teghtegh Orkuma, Nigeria

Secretaris:  Rev. Peter G Azuana
P.A. Mkar, P.O. Gboko Benue State Nigeria :  revazuana@gmail.com