038 4270470     info@bbk.nl

In Benin hebben de Gereformeerde Kerken contact met de ERCB.

Eglise Réformée Confessante au Bénin (ERCB)

Sinds het einde van de zeventiger jaren wordt door de organisatie Back to God Hour van de Christian Reformed Churches in America via radio en televisie het Evangelie uitgedragen. De Franstalige afdeling stond onder leiding van ds. A. Kayayan. Zo zijn er groepen luisteraars ontstaan en kerken geïnstitueerd in Franssprekende landen van Afrika, o.a. in R.D. Congo en Benin. In 1986 hebben enkele van die kerken in Benin gezamenlijk de ERCB gevormd. In 1991 maakte ds. A. Kayayan de kerken in Nederland attent op Benin. Er werden enkele bezoeken gebracht door De Verre Naasten (DVN) en BBK. De ERCB worden ondersteund door de Benincommissie van Gouda en Waddinxveen.

De ERCB bestaat uit twee geïnstitueerde kerken, de ene in Cotonou, de grootste stad van Benin, en de andere in de provincie Mono/Couffo, in zuid-west Benin (eigenlijk een samenwerking van meer dan tien kleine gemeenschappen). De ERCB heeft ongeveer 400 leden, één predikant en een predikant in opleiding.

De belijdenisgeschriften zijn de Heidelbergse Catechismus en de Geloofsbelijdenis van Rochelle van 1559. Er is een gereformeerde kerkorde, opgesteld door ds. A. Kayayan.

Gegevens

Eglise Réformée Confessante au Benin

Adres: 05 B.P. 2535
Postcode/plaats: Akpakpa Cotonou
Land: République du Bénin

Contactpersoon: Ds. Djodjouwin Théophile
Email: djodjouwin2000@yahoo.fr