038 4270470     info@bbk.nl

Sectie 1 (moderamen): Beleid/ICRC

Land: Nederland

Prof. dr. ing. P.G. Bakker, Voorzitter
Ds. M.H. Oosterhuis, Algemeen secretaris
Ds. A..P. Feijen, Lid
Ds. J.M. van Leeuwen, Lid