038 4270470     info@bbk.nl

Bureau / Office BBK
Postadres
Postbus 499
8000 AL Zwolle
info@bbk.nl

Bezoekadres / Visitors
Bureau/Office BBK
Dr. Spanjaardweg 4a
8025 BT Zwolle
tel.  (+31) 038  4270470

Het bureau is in de regel op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 15.30 uur geopend en wordt beheerd door Anja Mijnheer-Pierik en Joke de Haan-Douma. Wilt u meer informatie over het werk van deputaten BBK, dan kunt u contact opnemen met het bureau.

Webadres: www.bbk.gkv.nl
Email: info@bbk.nl

Gerelateerd:
Moderamen BBK
Sectie 1: Beleid/ICRC
Sectie 2: PR en Lux Mundi
Sectie 3: Europa en Noord-Amerika
Sectie 4: Azië, Australië/Nw Zeeland
Sectie 5: Afrika en Spaans/Portugees sprekende landen

Verdere gegevens

Bank: NL44 RABO 0108 4325 56 t.n.v. Ger. Kerk in Ned / Dep. BBK

Viermaal per jaar verschijnt het Engelstalige tijdschrift Lux Mundi.
Het doel van het onderhouden van zusterkerkrelaties is van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en samen Christus’ Naam te prijzen. Lux Mundi is daarbij een middel met als doel:

  1. Theologische uitwisseling tot opbouw van de oecumene.
  2. Elkaar informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen de kerken.

Voor buitenlanders is een abonnement gratis.
Nederlandse lezers betalen  € 19,25 per jaar.
Aanmelden voor een abonnement kan per e-mail aan het bureau BBK.