038 4270470     info@bbk.nl

Een gereformeerde kerk in Turkije

Op woensdag 22 maart kondigde president Erdogan aan dat het zou kunnen gebeuren dat er geen Europeaan meer veilig zou zijn op de straten. De dag daarop vertrokken Albert Feijen en Lucius de Graaff namens BBK naar Istanbul. Dat gaf wel wat extra spanning. Hoe zouden de Turken op...

Buitenlandse kerken bezoeken GS begin april

Van 3 tot en met 8 april komen er ruim 35 buitenlandse vertegenwoordigers van kerken over de hele wereld naar Nederland. Ze bezoeken onze synode om samen te praten over kerkelijke zaken en over wat ons bindt in geloof. Waarom? Namens onze kerken onderhouden deputaten Betrekkingen...

Nieuwe dochter SERK Hannover

Op zaterdag 4 februari  heeft de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche Heidelberg een ‘dochter’ in Hannover gekregen. Onder brede belangstelling vanuit binnen–en buitenland is de SERK Hannover geïnstitueerd. Samen met twee ouderlingen zal dr. Victor E. d’Assonville de...

Taiwan: kerk met een Gbouw en maatschappelijk wijkwerk

De Reformed Presbyterian Church in Taiwan (RPCT) besteedt veel aandacht aan haar jongeren. Zo is er elke zaterdagavond een jeugddienst. Die werd deze keer geleid door evangelist Lily Liu, “een prettige en welbespraakte jonge vrouw”, tekenen bezoekers Arjan Grashuis en Johan Plug...

De kerk van broeder Maasaki Suzuki

Een kerkdienst in de zusterkerk in Japan is een typisch gereformeerde dienst, ingetogen, met Woord en gebed centraal en zonder toeters en bellen. Zoals wij die gewend waren, schrijven Arjan Grashuis en Johan Plug in hun rapport van hun bezoek in oktober 2016. De gemeente is naar...

E&R in Albanië

Lucius de Graaff heeft samen met het pantomimeteam van E&R een bezoek gebracht aan de drie gemeenteplantingsprojecten van Illyricum Movement in Tirana (Albanië). Deze jonge gemeenten in Tirana doen aan straatevangelisatie. De praktijk leert dat de Albanezen  erg open staan...

‘If ants unite, they can transport an elephant’

  Begin augustus kwam een aantal Afrikaanse  lidkerken van de ICRC bij elkaar in Oeganda om te praten over ‘Effective approaches to sharing the gospels with muslims.’ Hoewel eeuwen lang christenen en moslims vreedzaam naast elkaar hebben geleefd in grote delen van Afrika is...

Telenovelas, Zico, Romário, Igreja Universal,…

Telenovelas, Zico, Romário, Igreja Universal … het Brazilië dat ik kende werd gekenmerkt door deze mooie symbolen. Toen ik nog in Luanda woonde, liepen elke werkdag om 20:00 uur de straten leeg; men ging naar binnen om telenovela te zien. Daarin zag je een mooi land, mooie...

EuCRC conference 2016

The 2016 EuCRC conference is the Lord willing scheduled for 24-27 May 2016 in De Glind (near Amersfoort), the Netherlands.  The theme of the conference is “Theology and Practice of the Sacraments as a means of grace”. The goal of the conference is the meeting and mutual...

Kleine enthousiaste gemeenten in Engeland

 In maart brachten we een bliksembezoek aan de Evangelisch-Presbyteriaanse kerken in Engeland, de EPCEW. Dit is een kerkverband dat nog niet zo lang bestaat. In 1996 hebben een aantal zelfstandige kerken in Engeland elkaar gevonden en zijn samen een kerkverband begonnen. Onder...
12