038 4270470     info@bbk.nl

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn geschorst als lid van de International Conference of Reformed Churches (ICRC).

Half juni 2017 nam de vrijgemaakt-gereformeerde synode het ‘historische besluit’ vrouwen toe te laten in de kerkelijke ambten van dominee, ouderling en diaken. Eind juli heeft daarom de International Conference of Reformed Churches besloten de GKv als lid te schorsen. Mocht de...

Gebed voor Nigeria

Meer dan 70 gemeentes van onze zusterkerk de NKST in Nigeria zijn de afgelopen jaren aangevallen door gewelddadige Fulani herdsmen (een militant deel van een herdersstam). Hierbij zijn veel gemeenteleden omgekomen en kerkgebouwen vernield. Precieze aantallen zijn er niet en...

Rupsenplaag in Oeganda

Een invasie van ‘Army worms’ rupsen dreigt de (mais)oogst te verwoesten in zeker 20 Afrikaanse landen waaronder Oeganda. Een regelrechte ramp, want hierdoor vrezen miljoenen mensen in Afrika een hongersnood. Deze zogeheten legerwormen zijn een soort rupsen die in een...

Een gereformeerde kerk in Turkije

Op woensdag 22 maart kondigde president Erdogan aan dat het zou kunnen gebeuren dat er geen Europeaan meer veilig zou zijn op de straten. De dag daarop vertrokken Albert Feijen en Lucius de Graaff namens BBK naar Istanbul. Dat gaf wel wat extra spanning. Hoe zouden de Turken op...

Buitenlandse kerken bezoeken GS begin april

Van 3 tot en met 8 april komen er ruim 35 buitenlandse vertegenwoordigers van kerken over de hele wereld naar Nederland. Ze bezoeken onze synode om samen te praten over kerkelijke zaken en over wat ons bindt in geloof. Waarom? Namens onze kerken onderhouden deputaten Betrekkingen...

Nieuwe dochter SERK Hannover

Op zaterdag 4 februari  heeft de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche Heidelberg een ‘dochter’ in Hannover gekregen. Onder brede belangstelling vanuit binnen–en buitenland is de SERK Hannover geïnstitueerd. Samen met twee ouderlingen zal dr. Victor E. d’Assonville de...

Taiwan: kerk met een Gbouw en maatschappelijk wijkwerk

De Reformed Presbyterian Church in Taiwan (RPCT) besteedt veel aandacht aan haar jongeren. Zo is er elke zaterdagavond een jeugddienst. Die werd deze keer geleid door evangelist Lily Liu, “een prettige en welbespraakte jonge vrouw”, tekenen bezoekers Arjan Grashuis en Johan Plug...

De kerk van broeder Maasaki Suzuki

Een kerkdienst in de zusterkerk in Japan is een typisch gereformeerde dienst, ingetogen, met Woord en gebed centraal en zonder toeters en bellen. Zoals wij die gewend waren, schrijven Arjan Grashuis en Johan Plug in hun rapport van hun bezoek in oktober 2016. De gemeente is naar...

E&R in Albanië

Lucius de Graaff heeft samen met het pantomimeteam van E&R een bezoek gebracht aan de drie gemeenteplantingsprojecten van Illyricum Movement in Tirana (Albanië). Deze jonge gemeenten in Tirana doen aan straatevangelisatie. De praktijk leert dat de Albanezen  erg open staan...

‘If ants unite, they can transport an elephant’

  Begin augustus kwam een aantal Afrikaanse  lidkerken van de ICRC bij elkaar in Oeganda om te praten over ‘Effective approaches to sharing the gospels with muslims.’ Hoewel eeuwen lang christenen en moslims vreedzaam naast elkaar hebben geleefd in grote delen van Afrika is...