038 4270470     info@bbk.nl

Bezoek aan de GKSA, de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika

Begin januari 2018 hebben ds. Jan-Matthijs van Leeuwen en ds. Joop Schreuder een bezoek gebracht aan de synode van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (GKSA). Een week lang hebben ze mogen genieten van de gastvrijheid van de kerk die ons had uitgenodigd. Het was mooi om te...

Bezoek aan Zuid Afrika

Kerkdienst in Soshanguve Namens onze kerken bezochten Alexandre Pedro en (ds.) Joop Schreuder de synode van ‘Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika’ van 7-11 augustus. Roepende kerk was de gemeente te Soshanguve, waar voorafgaand aan de synode een ‘Prayer Service’ werd...

Oosterhuis pleit op Nieuw-Zeelandse synode voor behoud zusterkerkrelatie GKv

Ds. Melle Oosterhuis deed vorige week een dringend beroep op de synode van de Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) om de zusterkerkrelatie met de GKv te behouden. De relatie tussen de twee zusterkerken kwam onder druk te staan als gevolg van het synodebesluit de ambten in de...

Aanvallen op de kerk in Noord-Oost Nigeria

Global Christian News rapporteert dat de kerken in Noord-Oost Nigeria nog nooit zo veel te lijden hebben gehad van terroristische aanvallen door Bhoko Haram. Duizenden christenen zijn vermoord en honderdduizenden hebben hun huizen en bedrijven verloren en zi...

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn geschorst als lid van de International Conference of Reformed Churches (ICRC).

Half juni 2017 nam de vrijgemaakt-gereformeerde synode het ‘historische besluit’ vrouwen toe te laten in de kerkelijke ambten van dominee, ouderling en diaken. Eind juli heeft daarom de International Conference of Reformed Churches besloten de GKv als lid te schorsen. Mocht de...

Gebed voor Nigeria

Meer dan 70 gemeentes van onze zusterkerk de NKST in Nigeria zijn de afgelopen jaren aangevallen door gewelddadige Fulani herdsmen (een militant deel van een herdersstam). Hierbij zijn veel gemeenteleden omgekomen en kerkgebouwen vernield. Precieze aantallen zijn er niet en...

Rupsenplaag in Oeganda

Een invasie van ‘Army worms’ rupsen dreigt de (mais)oogst te verwoesten in zeker 20 Afrikaanse landen waaronder Oeganda. Een regelrechte ramp, want hierdoor vrezen miljoenen mensen in Afrika een hongersnood. Deze zogeheten legerwormen zijn een soort rupsen die in een...

Een gereformeerde kerk in Turkije

Op woensdag 22 maart kondigde president Erdogan aan dat het zou kunnen gebeuren dat er geen Europeaan meer veilig zou zijn op de straten. De dag daarop vertrokken Albert Feijen en Lucius de Graaff namens BBK naar Istanbul. Dat gaf wel wat extra spanning. Hoe zouden de Turken op...

Buitenlandse kerken bezoeken GS begin april

Van 3 tot en met 8 april komen er ruim 35 buitenlandse vertegenwoordigers van kerken over de hele wereld naar Nederland. Ze bezoeken onze synode om samen te praten over kerkelijke zaken en over wat ons bindt in geloof. Waarom? Namens onze kerken onderhouden deputaten Betrekkingen...

Nieuwe dochter SERK Hannover

Op zaterdag 4 februari  heeft de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche Heidelberg een ‘dochter’ in Hannover gekregen. Onder brede belangstelling vanuit binnen–en buitenland is de SERK Hannover geïnstitueerd. Samen met twee ouderlingen zal dr. Victor E. d’Assonville de...