038 4270470     info@bbk.nl

E&R in Albanië

Lucius de Graaff heeft samen met het pantomimeteam van E&R een bezoek gebracht aan de drie gemeenteplantingsprojecten van Illyricum Movement in Tirana (Albanië). Deze jonge gemeenten in Tirana doen aan straatevangelisatie. De praktijk leert dat de Albanezen  erg open staan...